blog.voxin.me
11th April 2016, group meditation – by Zela
Obično u grupnim meditacijama unutar kovena ne vidim ništa. Dobra sam da sama ili sa dvoje, troje random ljudi vidim šta hoćeš, ali kada dođe trenutak da nešto ”moram” sad i odmah, eto …