blog.tkaraca.com
tkaraca.com / Tufan Karaca - İŞ PLANIİŞ PLANI BLOGBLOG HAKKINDA
Bu blogdaki amacım, çeşitli ülkelerde yıllardır süren yöneticilik yaşamımda İş Planı yapılması ve değerlendirilmesi ile ilgili deneyimlerimi paylaşmak, sizlerin görüş, düşünce, deneyim ve önerileri…