blog.tkaraca.com
tkaraca.com / Tufan Karaca - İŞ PLANIİŞ PLANI BLOGYÖNETİM FELSEFESİ
Bugün Clarence Francis’in aşağıdaki sözüne rastladım bir yerde. Bir insanın zamanının satın alabilirsiniz, fiziksel olarak belli bir zamanda ve belli bir yerde olmasını sağlayabilirsiniz ve hatta b…