blog.tkaraca.com
tkaraca.com / Tufan Karaca - İŞ PLANIİŞ PLANI BLOGLee Iacocca
Lee Iacocca bugün ölmüş. Bizim dönem işletmecilerin yakın tanıdığı bir isimdi. Lee Iacocca from Tufan Karaca