blog.tkaraca.com
tkaraca.com / Tufan Karaca - İŞ PLANIİŞ PLANI BLOGDÜNYANIN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİ SON ON YILDA NASIL DEĞİŞTİ
Sürekli değişim ve değişimin hızını irdelemeye ve anlatmaya çalışıyorum, çünkü bir çok KOBİ’nin ve hatta startup’ın bu hızın farkında olmadığına inanıyorum. Değişim o kadar hızlı ki, yı…