blog.tkaraca.com
tkaraca.com / Tufan Karaca - İŞ PLANIİŞ PLANI BLOGDOKTOR MU ÖNCE GİDECEK ŞÖFÖR MÜ?
Her zaman söylerim doktorluk şoförlükten sonra ortadan kalkacak ilk mesleklerden biridir. Doktorun yaptığı nedir? Insandaki belirtileri inceler, bu belirtiler doğrultusunda ihtiyacı olan bilgileri …