blog.tkaraca.com
tkaraca.com / Tufan Karaca - İŞ PLANIİŞ PLANI BLOGÖnce Başarısızılık Sonra Başarı, Başka Yolu Yok…
Girişimcinin çok şanslı birisi olmaması halinde ilk girişiminde başarıyı yakalaması çok düşük bir olasılıktır. Gallup araştırmalarına baktığımızda, ABD’de kurulan şirketlerin %50 sinin ilk be…