blog.tkaraca.com
tkaraca.com / Tufan Karaca - İŞ PLANIİŞ PLANI BLOGHEPİNİZ SERBEST ÇALIŞANSINIZ, HABERİNİZ YOK!
Teknolojideki değişimin logaritmik etkisi ekonomik ve sosyal yaşama da hızla yansıyor ve doğal olarak bu yansıma iş yaşamımızı da direkt olarak etkiliyor. Bu etki öncelikli olarak mal ve hizmet üre…