blog.tkaraca.com
tkaraca.com / Tufan Karaca - İŞ PLANIİŞ PLANI BLOGZAMANINIZI YÖNETEBİLİYORMUSUNUZ?
Gelişen teknolojinin bize zaman kazandıracağını düşünürken aslında kazandığımız zamandan daha fazlasına da ihtiyaç duymamız gerekmeye başladı. Her gün yanıtlamamız gereken eposta sayısı artmakta, C…