blog.tkaraca.com
tkaraca.com / Tufan Karaca - İŞ PLANIİŞ PLANI BLOG“BRIEF” VERMEK – 5N-1K / İŞİMİZİN ÖZÜ
İngilizce “brief” kelimesinin tam karşılığını ararken, “özetlemek”, “bilgi vermek”, “talimat vermek” olarak Türkçeye çevrildiğini fark ettim. Düşünmeye başlayınca gördüm ki, aslında yöneticilik, pa…