blog.tkaraca.com
tkaraca.com / Tufan Karaca - İŞ PLANIİŞ PLANI BLOG1 SAATTE 1 SAYFALIK İŞ PLANI ÖRNEĞİ
Her zaman söylediğim gibi, girişimcinin kafasında modeli oturmuş bir fikri iş planına hızla ve kısa bir şekilde dökmek mümkündür. Aslında Kısa İŞ PLANI’nı, iş planı içerisindeki Yönetici Özet…