blog.tkaraca.com
tkaraca.com / Tufan Karaca - İŞ PLANIİŞ PLANI BLOGTERS GİDEBİLECEK HER ŞEY TERS GİDECEKTİR
Veya, ‘Eğer bir işi halletmek için birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar veya felaket doğuracaksa, kesinlikle bu olasılık gerçekleşir.’ (kaynak:Wikipidi), tahmin…