blog.titipku.com
Masjid Jogokariyan: Bermula Dari Sebuah Langgar Kecil – Titipku
Masjid Jogokariyan yang sudah mendunia ini tenyata bermula dari sebuah langgar kecil. Kini bukan hanya bangunan, namun nama masjid mendunia