blog.titipku.com
Kisah Mbah Widi, Pedagang Produk Anyaman Bambu Pasar Godean – Titipku
Setangkup kisah lagi dari seorang pedagang pasar yang antusias dan semangatnya dalam berjualan mengajarkan kami. Beliaulah mbah Widi, pedagang produk anyaman bambu pasar Godean.