blog.tiktakbtc.net
Giá bitcoin hôm nay (13/8): Giảm hàng loạt - BlogTiktakbtc
Giá bitcoin hôm nay (13/8) ghi nhận vào thời điểm 7h42 ở 11.391,57 USD, giảm 0,81% so với 24 giờ trước. Khối lượng giao dịch giảm xuống 44,18 tỉ USD.