blog.tiktakbtc.net
Giá bitcoin hôm nay (12/8): Tăng chạm ngưỡng 11,500 USD- BlogTiktakbtc
Giá bitcoin hôm nay (12/8) tăng nhẹ. Vào thời điểm 5h35, giá bitcoin ghi nhận được ở mức 11.490,76 USD, tăng 2,04% so với 24 giờ trước.