blog.tiktakbtc.net
Giá bitcoin hôm nay (11/9): Giảm mạnh xuống dưới 10,300 USD - Tiktakbtc
Giá bitcoin hôm nay (11/9): Giảm mạnh xuống dưới 10.3K USD.Khối lượng giao dịch 24 giờ đang ở mức 51,27 tỉ USD, thấp hơn 14,09% so với con số của ngày 10/9.