blog.tiktakbtc.net
Tiktakbtc chính thức hỗ trợ chuẩn ERC-20 cho USDT - Tiktakbtc Blog
Tiktakbtc chính thức hỗ trợ chuẩn ERC-20 cho USDT: Bắt đầu từ ngày 12/07/2019, Tiktakbtc sẽ chính thức hỗ trợ USDT-ERC20.