blog.tiktakbtc.net
[Infographic] 52 lần Bitcoin tưởng đã chết từ 2010 – 2018 – Nhưng nó vẫn sống!
Như nhiều bạn đã biết, Bitcoin được biết là đã “chết” khoảng hơn 300 lần hoặc hơn theo như nhiều bài báo trên internet và các trang báo chí.