blog.sornram9254.com
Thailand CTF 2019 – In the Picture (Write-up)
ในข้อนี้โจทย์มีชื่อว่า In the picture สามารถดาวน์โหลดโจทย์ได้ที่ลิงค์นี้ >>> In the picture.zip Ps. ขออภัยด้วย Flag ไม่ได้เรียงกันนะครับ 😅 ทำการแตกไฟล์ In the picture.zipเมื่อทำการแตกไฟล์อ…