blog.sornram9254.com
ข่มขืน = ประหาร ?
ใครจะอ่านก็อ่านให้ครบ เดี๋ยวจะตีความกันผิด – -ถ้ามันมีการ “ฆ่า” มาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ ฆ่าแล้วข่มขืน หรือ ข่มขืนแล้วฆ่า แบบนี้ผมก็เห็นด้วย อยากให้ประหารเหมือนกัน แต่ถ้าข่มขืนอย่างเ…