blog.socasperger.cat
Curiositats sobre l’asperger #27
Text de la imatge: Constantment ens diuen que parlem massa alt, massa baix o que cridem. La meva resposta sempre és la mateixa: no estic cridant! I és que no ho fem volent, no som conscients que es…