blog.socasperger.cat
Comorbiditats amb la síndrome d’asperger
La síndrome d’asperger no sol venir sola, normalment va lligada a altres malalties, trastorns, condicions, etc. Aquestes comorbiditats poden variar entre persones, ja ho diuen: si coneixes una pers…