blog.socasperger.cat
Diccionari
Altes Capacitats: informalment superdotació, és el fet que una persona tingui una capacitat intel·lectual superior a la mitjana. Wikipedia ASD: Autism Spectrum Disorder (l’equivalent del TEA en ang…