blog.snowsport.pl
Andrzej Bargiel i Atomic Backland - najwyższa jakość w służbie
Sukces na Sziszapangmie oznaczał dla Andrzeja Bargiel start nowych projektów, zdobywanie i zjazdy z następnych siedmio - i ośmiotysięczników. Broad Peak.