blog.smartmedical.eu
Seminārs SmartMedical klientiem par datu aizsardzības regulu
Jebkuram uzņēmumam šobrīd ļoti aktuāls ir jautājums par personas datu aizsardzību. Ar ES Vispārīgā datu aizsardzības regulas stāšanos spēkā būs obligātas izmaiņas un jaunas prasības attiecībā uz da…