blog.smartmedical.eu
Kases aparātu reforma: SmartMedical uzsāk pārrunas ar kases aparātu piegādātājiem par iespējamo integrāciju
Kā zināms, spēkā ir stājušies MK notiekumi Nr. 95 “Par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām”. Noteikumi paredz, ka turpmāk drīkst lietot tikai…