blog.smartmedical.eu
Jauns pakalpojums: Pacienta analīžu rezultāti no E. Gulbja Laboratorijas SmartMedical sistēmā
Sākot ar aprīli SmartMedical piedāvā veselības aprūpes iestādēm, doktorātiem un ārstu praksēm, kas savā ikdienā izmanto SmartMedical programmatūru, jaunu pakalpojumu – pacienta laboratorijas izmekl…