blog.skolnilogin.cz
Jak na jednotnou identitu: 1. část – Adresářové služby
Cílem této série je je přiblížení situace a dostupných prostředků k sjednocení elektronické identity uživatelů softwaru, který spravuje školní instituce. Sjednocením je možné optimalizovat správu u…