blog.serdarhakan.net
Multi Sub-Object Material ile kullanılan Direct X Materialler Viewport'lar da Gözükmüyor?
Çalışma ekranın da Multi-Sub Object olan material de ID 1-2 olan DirectX materialleri gözükürken ID 3 olan material gözükmüyor ?