blog.serdarhakan.net
Direct3D Driver Setup Dialog
3ds Max ile Legacy Direct3D ekran sürücüsünü kullanırken bu iletişim sürücüsünü kurmak için bazı temel seçimler yapmanıza olanak sağlar.