blog.robertorlinski.pl
Jak stworzyć motyw WordPress #011 - Obrazek wyróżniający | Blog - Robert Orliński
W tym artykule dowiemy się jak w prosty sposób dodać obrazek wyróżniający do naszego motywu oraz manipulować jego rozmiarem.