blog.pedrofelix.org
Windows Embedded European Tour
Next Thursday, November 27 2008, the Microsoft Windows Embedded European Tour is coming to ISEL.