blog.pavelhusek.cz
Není follower jako follower
Pro uživatele Twitteru je důležité, aby měli dostatečný počet followerů k tomu, aby je to motivovalo psát o zajímavostech, svém životě či novinkách ze světa. Ovšem co je to dostatečný počet followe…