blog.ordergroup.pl
Testowanie użyteczności - badania user experience - Order Group Blog
O badaniu użyteczności, o procesie projektowym oraz o narzędziach i metodach badawcznych: badania ilościowe, badania jakościowe, testowanie użyteczności.