blog.namnam.ir
حذف تگ html با استفاده از کد پایتون
گاهی پیش می‌آید که بخواهیم یک فایل html را به متن تبدیل کنیم اما به سادگی امکان ندارد چون باید برای حذف تگ HTML نیاز به دستور پیدا کردن و جایگزینی است.