blog.namnam.ir
اضافه کردن روتیتر و زیرتیتر به نوشته در وردپرس
برای اضافه کردن روتیتر و زیرتیتر در وردپرس نیاز به نصب افزونه نیست و با یک هک ساده و کوچک می‌توان آن را ایجاد کرد.