blog.merkenmarketeers.be
Op zoek naar jouw grondbeginselen en waarden met de Golden Circle.
Waarom zijn sommige bedrijven succesvol en andere niet? Dat heeft te maken met de grondbeginselen en waarden. Om hier dieper op in te gaan verwijzen we naar Simon Sinek, de schrijver van het boek ‘Find your why’. Hij illustreert dit effect aan de hand van de Golden Circle. Lees verder!