blog.mcx.cz
PMR 446 vše o vysílání na PoMeRančích I.
Co je to PMR? PMR je zkratka pro Personal Mobile Radio nebo také Family Radio Service. Jsou to vlastně občanské radiostanice (lidově vysílačky) pracující v pásmu 446,00625 MHz až 446,1 MHz. Toto pá…
MCx.cz