blog.macoymejia.com
Pamantasan ng Lalawigan ng Maynila #SFDPH2013
Maraming salamat sa mga dumalo sa SFD2013 ng Pamantasan ng Lalawigan ng Maynila. Naway marami kayong natutunan tulad ng pagbabahagi ng kaalaman at pagtulong sa kapwa. Kasama sina Meric Mara at Jeri…