blog.macoymejia.com
Mt Purgatory, Mangisi, Bokod, Benguet, Philippines
Napagod… hiningal… nangalay… nabasa… gininaw… nanghina… inantok… pero sulit na sulit!!! umakyat (ako gumapang) sa Mt Purgatory kasama ang Tingguian Tribe n…