blog.literatura.mk
Топ 10 инспиративни (авто)биографии од нашите полици
Ниту еден голем човек не живее залудно. Историјата на светот е биографија на големите луѓе, спакувана во две корици. Животните приказни на познатите луѓе, без разлика дали се напишани од нив самите…