blog.literatura.mk
Марија и Маги ја читаат книгата „Приказни за добра ноќ за бунтовни девојчиња“
Што се тоа бунтовни девојчиња? Зошто се бунтувале? Кои од стоте приказни за извонредните жени најмногу им се допаднаа на Марија и Маги и зошто? Во новото видео двете сестри зборуваат за книгата „Пр…