blog.literatura.mk
Срѓан Јаниќијевиќ: Се залагам за театар што воспитува, а не што поучува
За него театарот е храм на моралот. Не е место каде што догматски се учат лекции по етика (тоа е лош театар), туку место во кое се кршат сите табуа, а традиционалните морални вредности се преиспиту…