blog.literatura.mk
„Орбис Пиктус“од Јан Амос Коменски e најстарата илустрирана книга за деца, објавена во 1658 година
Најстарата зачувана илустрирана книга за деца „Орбис Пиктус“ („Orbis Pictus“) од Јан Амос Коменски била објавена во 1658 година. Книгата, која е позната и под називот „Orbis Sensualium Pictus“ („Св…