blog.literatura.mk
Одбележуваме 73 години од печатењето на „Македонска граматика“ од Круме Кепески
Веднаш по стандардизирањето на македонскиот јазик, пред 73 години, на 26 јануари 1946 година излегла до печат првата „Македонска граматика“, чиј автор е Круме Кепески. Најважната улога на Граматика…