blog.literatura.mk
Извадок од „Динга стоп: скопски приказни од Ново маало“ од Владимир Плавевски
„Динга стоп“ ја играме според правилата на Тарцан Матурантот, нашиот маалски чауш. Тарцан мораме да го именуваме „Матурант“ по негово барање. Двапати го повторуваше третиот клас на поправен испит п…