blog.literatura.mk
„П.С. Ми се допаѓаш“ од Кејси Вест
Додека скита со мислите на часот по хемија, Лили ќе начкраба неколку стихови од нејзината омилена песна на клупата. Следниот ден открива дека некој ги продолжил стиховите на клупата и допишал порак…