blog.literatura.mk
Детето задлабочено во читање е една од највеличествените глетки на светот
Тој е меѓу водечките поети од помладата генерација во Србија, кому наградите какo „Бранкова награда“, „Бранко Миљковиќ“, „Меша Селимовиќ“, „Доситеево перо“ или, пак, меѓународната награда „Ана Фран…