blog.literatura.mk
Читањето е како учење на животна лекција
Сликарството е асоцијација за неа, иако пред да ја дознаете таа информација, ѝ ја паметите насмевката. Литературата ѝ е поткрепа во реализирањето на нејзиниот уметнички порив, затоа со задоволство …